NL / EN

Co-existenz zorgt voor een goede communicatie en samenwerking tussen de verschillende jaren van de architectuurstudenten. Zo ondersteunen we onder andere de jaarwerkingen van het tweede en het derde jaar: DUPLEX en TRIPLEX. Daarnaast verwelkomen we ook de eerstejaars en zorgen we ervoor dat iedereen Existenz wat beter leert kennen.
In het tweede semester organiseren we een ontwerpwedstrijd voor architectuurstudenten uit heel België, om zo de band met andere architectuurstudenten zelfs te versterken buiten ons geliefd Arenbergkasteel. Meer info hierover volgt later.

DUPLEX

DUPLEX is de jaarwerking van de tweedejaars ingenieur-architectuurstudenten.TRIPLEX

TRIPLEX is de jaarwerking van de derdejaars ingenieur-architectuurstudenten.